All posts by ccdmh

Kitul Erasmus+ de Instrumente Open Blended Learning

Casa Corpului Didactic Mehedinti va invită sa participaţi la cursurile avizate M.E.C.S. D.G.M.R.S. nr. 50181/14.10.2015 livrate în regim Blended Learning, face to face si online pe platforma de eLearning a proiectului ERASMUS + “Formatori Open Blended Learning”. Kitul de “Instrumente Open Blended Learning utile in proiectele europene si internationale” rezultat in urma acestui proiect de mobilitate pentru adulti include urmatoarele 4 module de formare:
1. Platforma Moodle – resursă Open Blended Learning eficientă în managementul clasei şi al şcolii (curs de 24 ore)
2. Benchmarking pentru performanţă în educaţie (curs de 24 ore)
3. Resurse Educaționale Open – Integrarea web 2.0 în educație. Tranziția la web 3.0 (curs de 24 ore)
4. Candidaturi Erasmus+ de succes (curs de 24 ore).
Puteti sa optati pentru oricare dintre ele sau pentru toate 4. Formatorii CCD va astepta cu nerabdare… 

http://www.ccdmh-erasmus.ro/elearning/

P1010648_min

Rezultate

Dezvoltarea si testarea unui “Kit de instrumente Open Blended Learning utile in proiectele europene si internationale”.
Pentru livrarea acestui ToolsKit in regim Blended Learning personalizat in functie de nevoile formabililor din rural, beneficiarii indirecti ai proiectului, vor construi o paltforma de eLearning cu ajutorul unei Open CMS.
ToolKit-ul va fi structurat pe 3 module astfel:
I. Tranzitia de la non-digital la digital – Evaluare comparativa a sistemelor de educatie.
II. OER – Resurse Educationale Open in era web 2.0. – Tranzitia de la web 2.0 la web 3.0.
III. Candidaturi Erasmus+ de succes.
Vom utiliza experientele de la cursul de benchmarking din Finlanda, in modulul 1 “Tranzitia de la non-digital la digital – Evaluare comparativa a sistemelor de educatie”. Modulul 2 “OER – Resurse Educationale Open in era web 2.0. – Tranzitia de la web 2.0 la web 3.0.” il vom scrie cumuland informatiile de la cursul din Spania si UK. Modulul 3 “Candidaturi Erasmus+ de succes” il vom concepe pe baza informatiilor de la cursul din Portugalia.

Acreditarea C.N.F.P./M.E.N. – D.G.M.R.U.R.S.N. celor 3 module ale Kit-ului de “Instrumente Open Blended Learning utile in proiectele europene si internationale” cu un numar de credite corespunzator.

In plus, vom utiliza competentele si experientele despre internationalizare achizitionate la cursul “Cum sa faci scoala ta mai internationala” dezvoltand in termen de 6 luni de la sfarsitul cursului un plan al CCD MH privind internationalizarea institutiei pe baza modelului de plan de politica de internationalizare propus la curs.
Vom scrie pentru urmatoarele termene limita din 2015 un proiect KA2.

Pana la finalul proiectului, 30-08-2015 vom initia
-proiecte si activitati eTwinning,
-un proiect virtual 100% in parteneriat cu institutii din Asia.

Vom gasi parteneri europeni in internationali pentru aceste proiecte utilizand www.etwinning.net, dar si consolidand o buna relatie de comunicare si interculturalitate atat cu colegii de la cursurile din Portugalia, Finlanda, UK si Spania, cat si cu insasi furnizorii acestor cursuri, in scopul dezvoltarii unor proiecte de retele educationale internationale.

Vom scrie o cerere de finantare din fonduri structurale pentru un proiect strategic in parteneriat cu institutii din tara si strainatate care sa dezvolte la formabili din mai multe regiuni de dezvoltare, competente digitale specifice achizitionate de formatorii CCD in cadrul celor 4 mobilitati descrise anterior.

Vom utiliza instrumentele si metodele de invatare asimilate la cursurile de formare pentru a implica personalul si formatorii CCD in activitatile internationale de proiect. Vom dezvolta competente interculturale pentru cadrele didactice si formatorii care se vor implica in proiecte EU si internationale. Vom oferi personalului si formatorilor CCD, dar si tuturor cadrelor didactice din judet, regiune si din alte regiuni posibilitatea de a invata despre cele mai utilizate teorii cu privire la comunicarea interculturala. Pentru dezvoltarea și auto-evaluarea abilitatilor de comunicare ale tuturor cadrelor didactice vom organiza ateliere de lucru pentru utilizarea instrumentului CEFCULT (http://cefcult.eu/tool/) – un instrument prietenos pentru evaluarea si imbunatatirea competentelor interculturale.

In ceea ce priveste nevoia de inovatie, vom restructura organizarea muncii in CCDMH si vom stabili noi structuri permanente pentru a garanta dezvoltarea inovatoare in practicile de formare personalizata in sistem Blended Learning. Tranzitia la instruirea digitala a adultilor va fi fertilizata cu idei noi. Vor fi promovate noi abordari privind cooperarea si colaborarea dintre scolile europene. Va fi stimulata incheierea unor parteneriate cu institutii de educatie din strainatate, dar si cu alti stakeholderi individuali sau de grup.

Vom organiza simpozioane si conferinte locale, regionale si nationale prin care sa valorizam cu succes, sa diseminam si sa multiplicam, exploatand la nivel micro, mezo si macro toate rezultatele acestui proiect de mobilitate a adultilor.

unsplash_52509afaba7b1_1

Casa Corpului Didactic Mehedinti

Casa Corpului Didactic Mehedinti functioneaza din anul 1971, in baza deciziei Consiliului Popular al judetului Mehedinti, prin care se stabileste ca este “institutie cu caracter metodic, stiintific, cultural si educativ a personalului didactic din invatamantul de cultura generala”. CCD MH este o institutie conexa de invatamant, subordonata MEN. CCD MH are ca obiect principal de activitate, organizarea activitatii de formare continua si a activitatilor cu caracter stiintific, metodic si cultural pentru personalul din invatamantul preuniversitar in conformitate cu prevederile din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. In calitatea sa de centru de documentare si formare continua, CCD MH vine in intampinarea cerintelor privind formarea si dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice.

Casa Corpului Didactic din judetul Mehedinti propune in oferta sa de formare continua 88 de cursuri gestionate prin implicarea a 65 de formatori, dupa cum urmeaza:
– 78 de cursuri de formare sunt avizate M.E.N. – D.G.M.R.U.R.S.N., fiind programe de formare de 24 sau 48 ore;
-10 programe de formare oferite de CCD MH sunt acreditate C.N.F.P./M.E.N. – D.G.M.R.U.R.S.N. cu un numar diferit de credite (13/18/21/25/30/40/60)

Institutia este dotata cu o serie de echipamente hardware si softuri educationale, la care accesul este deschis tuturor cadrelor didactice interesate pentru desfasurarea unor demonstratii sau a unor activitati de formare continua pe problematica invatamantului, la sediul propriu sau in scoli. Baza materiala de care dispune CCD MH este folosita pentru: organizarea activitatilor de formare; organizarea reuniunilor cu caracter metodico – stiintific, realizarea suporturilor de curs, a instrumentelor de lucru precum si a materialelor didactice auxiliare; desfasurarea activitatilor de instruire asistata de calculator (IAC); desfasurarea activitatilor de consiliere etc.

Mentionam ca toate programele propuse in oferta de formare continua a CCD MH sunt livrate prin sesiuni de instruire prezentiala (organizate in mod traditional, fata-in-fata) si nu, prin intermediul de e-learning (cursuri online) sau Blended Learning (instruire combinata intre sesiuni prezentiale sau fata-in-fata si invatare on line bazata pe web si OER), care face instruirea mai accesibila pentru persoanele din rural si le poate asigura acestora dezvoltare de competente de baza si transversale prin mobilitati transnationale.

Intr-o societate in care prosperitatea sub toate aspectele ei depinde din ce in ce mai mult de valorificarea tuturor oportunitatilor de fundrising (finantare a activitatilor), observam ca oferta CCD MH omite teme si continuturi precum:
-scriere de candidaturi pentru finantare de proiecte europene de succes ,
-integrare OER (Open Educational Resources), web 2.0, web 3.0, social media in educatie – resurse care genereaza un plus de valoare, calitate, interactivitate, flexibilitate si dimensiune internationala oricarui tip de instruire.

Misiunea casei corpului didactic este de a promova inovatia si reforma in educatie, de a asigura dezvoltarea personala si profesionala a personalului din invatamantul preuniversitar, in corelatie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactica, standardele de calitate si competentele profesionale, precum si in conformitate cu politicile si strategiile nationale in domeniul educatiei. CCD MH conform functiunilor ei descrise de Ordin nr. 5554/2011 din 07/10/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic are calitatea de “centru de initiere si derulare de parteneriate in scopul implementarii de proiecte educationale la nivel local, regional, national si international”;

In acest context, prin prezenta candidatura “Formatori Open Blended Learning de competente cheie validate in mobilitati transnationale” propunem modernizarea continuturilor ofertei de formare a CCD MH. Aceasta modernizare este conforma cu prioritatile locale, regionale, nationale si europene, precum si cu tendintele internationaliste de globalizare in educatia adultilor si de asigurare a accesului la educatie pentru persoanele din mediul rural prin mobilitati transnationale si metode pedagogice inovatoare centrate pe nevoile formabililor.

Pentru modernizarea ofertei de formare a CCD MH, perfectionarea competentelor transversale ale formatorilor CCD MH este o conditie sine qua non, intrucat, pentru a oferi, e necesar intainte de toate, ca ei insisi, formatorii sa detina acele competente, atitudini, valori, comportamente pe care doresc sa le formeze sau dezvolte cadrelor didactice din rural. In acest sens, Erasmus+ KA1 pentru educatia adultilor este o sansa si o imnesa oportunitate, atat pentru beneficiarii directi, formatorii CCD, cat si pentru beneficiarii indirecti, cadrele didactice din rural, dar si pentru toti beneficiarii finali ai ofertei CCD MH actualizata si modernizata in 2015 dupa participarea formatorilor la mobilitati.

vectorbeastcom-grass-sun

Fluxuri de mobilitati

Flux I – 17- 21 nov. 2014 – Republica Ceha, Praga

Denumire program formare: Using E-learning in the classroom,

Nume si prenume participanti:

Cristea Melania Voichița,
Doinea Loredana,
Claudia-Gabriela Guină,
Răbonțu Carmen,
Tatomir Simona

Descriere program formare

http://www.itc-international.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=231:using-e-learning-in-the-classroom&catid=56:eu-projects&Itemid=290&loc=prague

Organizație de primire

ITC – International TEFL Certificate
Institution for in-service teacher training established by the Czech Ministry of Education,
Františka Křížka 1
170 00 Praha 7
Tel/Fax: +420 224 817 530
info@itc-international.eu
www.itc-international.eu

 

Flux II – 5-9 ian. 2015 – Republica Ceha, Praga

Denumire program formare: ICT In Education Course

Nume si prenume participanti:

Bădescu Minodora
Sbrența Simona-Mihaela
Tomoescu Ion Alin
Udriște Michaela-Elisabeta
Ungureanu Gabriela

Descriere program formare

http://www.itc-international.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=295:ict-in-education-course-&catid=56:eu-projects&Itemid=290&loc=prague

Organizație de primire

ITC – International TEFL Certificate
Institution for in-service teacher training established by the Czech Ministry of Education,
Františka Křížka 1
170 00 Praha 7
Tel/Fax: +420 224 817 530
info@itc-international.eu
www.itc-international.eu

 

Flux III – 15-20 martie 2015, Benalmadena, Spania

Denumire program formare: How to make your school more international

Participanți:

  • Borugă Ionela
  • Cioabă Raluca
  • Cotoroianu Feloicia Aurelia
  • Nicolae Veronica Simona
  • Olteanu Mădalina

 Descriere program formare

http://www.ejournal.fi/course-international/index.php?action[]=IArticleShow::showArticle%28%2758127%27%29

 Organizație de primire:  Euneos Oy, Vaijeritie 12, 01640 Vantaa, Finland, www.euneos.fi,

http://www.euneos.eu/,  Email: mail@euneos.eu

Flux IV – 9-11 matie 2015, Tallinn, Finlanda

Denumire program formare: Best Practices Benchmarking

Participanti:

Pintea Enea Mirela
Nicolae Liliana
Teleguță Rodica,
Revesz Mihaela Laurentia

Descriere program formare: http://www.ejournal.fi/benchmarking/

Organizație de primire: Euneos Oy, Vaijeritie 12, 01640 Vantaa, Finland, www.euneos.fi,

http://www.euneos.eu/,  Email: mail@euneos.eu