unsplash_52509afaba7b1_1

Casa Corpului Didactic Mehedinti

Casa Corpului Didactic Mehedinti functioneaza din anul 1971, in baza deciziei Consiliului Popular al judetului Mehedinti, prin care se stabileste ca este “institutie cu caracter metodic, stiintific, cultural si educativ a personalului didactic din invatamantul de cultura generala”. CCD MH este o institutie conexa de invatamant, subordonata MEN. CCD MH are ca obiect principal de activitate, organizarea activitatii de formare continua si a activitatilor cu caracter stiintific, metodic si cultural pentru personalul din invatamantul preuniversitar in conformitate cu prevederile din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. In calitatea sa de centru de documentare si formare continua, CCD MH vine in intampinarea cerintelor privind formarea si dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice.

Casa Corpului Didactic din judetul Mehedinti propune in oferta sa de formare continua 88 de cursuri gestionate prin implicarea a 65 de formatori, dupa cum urmeaza:
– 78 de cursuri de formare sunt avizate M.E.N. – D.G.M.R.U.R.S.N., fiind programe de formare de 24 sau 48 ore;
-10 programe de formare oferite de CCD MH sunt acreditate C.N.F.P./M.E.N. – D.G.M.R.U.R.S.N. cu un numar diferit de credite (13/18/21/25/30/40/60)

Institutia este dotata cu o serie de echipamente hardware si softuri educationale, la care accesul este deschis tuturor cadrelor didactice interesate pentru desfasurarea unor demonstratii sau a unor activitati de formare continua pe problematica invatamantului, la sediul propriu sau in scoli. Baza materiala de care dispune CCD MH este folosita pentru: organizarea activitatilor de formare; organizarea reuniunilor cu caracter metodico – stiintific, realizarea suporturilor de curs, a instrumentelor de lucru precum si a materialelor didactice auxiliare; desfasurarea activitatilor de instruire asistata de calculator (IAC); desfasurarea activitatilor de consiliere etc.

Mentionam ca toate programele propuse in oferta de formare continua a CCD MH sunt livrate prin sesiuni de instruire prezentiala (organizate in mod traditional, fata-in-fata) si nu, prin intermediul de e-learning (cursuri online) sau Blended Learning (instruire combinata intre sesiuni prezentiale sau fata-in-fata si invatare on line bazata pe web si OER), care face instruirea mai accesibila pentru persoanele din rural si le poate asigura acestora dezvoltare de competente de baza si transversale prin mobilitati transnationale.

Intr-o societate in care prosperitatea sub toate aspectele ei depinde din ce in ce mai mult de valorificarea tuturor oportunitatilor de fundrising (finantare a activitatilor), observam ca oferta CCD MH omite teme si continuturi precum:
-scriere de candidaturi pentru finantare de proiecte europene de succes ,
-integrare OER (Open Educational Resources), web 2.0, web 3.0, social media in educatie – resurse care genereaza un plus de valoare, calitate, interactivitate, flexibilitate si dimensiune internationala oricarui tip de instruire.

Misiunea casei corpului didactic este de a promova inovatia si reforma in educatie, de a asigura dezvoltarea personala si profesionala a personalului din invatamantul preuniversitar, in corelatie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactica, standardele de calitate si competentele profesionale, precum si in conformitate cu politicile si strategiile nationale in domeniul educatiei. CCD MH conform functiunilor ei descrise de Ordin nr. 5554/2011 din 07/10/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic are calitatea de “centru de initiere si derulare de parteneriate in scopul implementarii de proiecte educationale la nivel local, regional, national si international”;

In acest context, prin prezenta candidatura “Formatori Open Blended Learning de competente cheie validate in mobilitati transnationale” propunem modernizarea continuturilor ofertei de formare a CCD MH. Aceasta modernizare este conforma cu prioritatile locale, regionale, nationale si europene, precum si cu tendintele internationaliste de globalizare in educatia adultilor si de asigurare a accesului la educatie pentru persoanele din mediul rural prin mobilitati transnationale si metode pedagogice inovatoare centrate pe nevoile formabililor.

Pentru modernizarea ofertei de formare a CCD MH, perfectionarea competentelor transversale ale formatorilor CCD MH este o conditie sine qua non, intrucat, pentru a oferi, e necesar intainte de toate, ca ei insisi, formatorii sa detina acele competente, atitudini, valori, comportamente pe care doresc sa le formeze sau dezvolte cadrelor didactice din rural. In acest sens, Erasmus+ KA1 pentru educatia adultilor este o sansa si o imnesa oportunitate, atat pentru beneficiarii directi, formatorii CCD, cat si pentru beneficiarii indirecti, cadrele didactice din rural, dar si pentru toti beneficiarii finali ai ofertei CCD MH actualizata si modernizata in 2015 dupa participarea formatorilor la mobilitati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *